Check dagelijks in om te registreren hoe jij je voelt. 


  • Klik: “Check-in” op de home-tab 
  • Je mag per stap opslaan of leeg-laten, óf alle 4 de stappen invullen