Het laatste onderdeel onder "Track" in de NiceDay app is "G-schema".


Een G-schema wordt ook wel een gedachteschema genoemd. Als je verbonden bent met een professional, zal hij of zij jou uitleg geven over het G-schema voordat je er voor het eerst mee aan de slag gaat. Meer uitleg over het G-schema kun je ook hier vinden. 


Je kunt hier een herinnering instellen of een G-schema aanmaken. Bovenaan, rechts naast de titel ‘G-schema’ zie je een klok. Rechtsonder zie je een plusteken (+Registreren)


3.5.1 Herinnering instellen

Druk op het klok om een herinnering in te stellen voor het registreren van een G-schema. Je krijgt dan op het opgegeven tijdstip een notificatie op je telefoon.

 • Klik op “Voeg een herinnering toe”. 
 • Pas de titel aan of laat de opgegeven titel “Maak een G-schema aan” staan
 • Je kunt een begin en eindtijd instellen voor de herinnering. 
 • Je kunt deze herinnering één keer instellen of zich laten herhalen. Bijvoorbeeld dagelijks om een bepaalde tijd. Via de aangepaste herhaling kun jouw eigen voorkeuren instellen, bijvoorbeeld 3 keer per week, of eindigend na 3 weken. 

3.5.2 G-schema aanmaken

Druk op het plusteken (+Registeren) om een G-schema aan te maken. Er zijn 3 stappen bij het invullen van dit G-schema. Tussen elke stap kun je er voor kiezen om door te gaan met het invullen, of om even te stoppen en het later verder op te pakken.


Stap 1

Vul de onderstaande vijf kopjes in. De eerste drie zijn verplichte velden, de laatste twee zijn optioneel. Hoe meer je invult, hoe meer inzicht je kunt verkrijgen. 

 1. Gebeurtenis: Beschrijf wat er gebeurde. De activiteit of gedachtenstroom. Houd het feitelijk: waar was je, met wie, wat gebeurde er.
 2. Gevoel: Hier staan de 5 basis emoties. Als je er een aanklikt, kun je met een schuifje aangeven hoe intens de emotie was op een schaal van 0 tot 100%. Je hoeft niet alle emoties aan te klikken, kies alleen degenen uit die op jou van toepassing zijn. Deze vragen kunnen jou helpen bij het invullen: Wat voelde ik? Welke emoties had ik?
 3. Gedachten: Hier kun je jouw automatische gedachten beschrijven die aan het gevoel vooraf gingen. Deze vragen kunnen jou helpen bij het invullen: Wat dacht ik? Wat ging er door mijn hoofd? Wat dacht/zei ik tegen mezelf? Wat vond ik er van?
 4. Gedrag: Beschrijf hier wat je deed. Beantwoord de vragen: Wat deed ik? Hoe reageerde ik? 
 5. Gevolg: Beschrijf wat er toen gebeurde. Welk gevolg had dit? Wat was het gevolg van dit gedrag?


Klik onderaan het scherm op “Volgende” om stap 1 af te ronden. Je kunt er nu voor kiezen om door te gaan naar stap 2 door op “Sla op en ga naar stap 2” te drukken, of om het hierbij te houden door te klikken op “Sla G-schema op”. Je kunt altijd later doorgaan met het invullen van het G-schema.

Stap 2

Deze stap van het G-schema bestaat uit twee onderdelen

 1. Kies jouw belangrijkste gedachte. Dit is de gedachte die het sterkst een negatief gevoel oproept, ook wel de “Belangrijkste Automatische Negatieve Gedachte” (B.A.N.G.) genoemd. Kies uit de gedachten die je eerder bij stap 1 hebt ingevuld, deze staan hier ook weergegeven ter herinnering. Vervolgens geef je aan hoe geloofwaardig de gedachte is voor jou. Dus: hoe sterk geloof jij in deze gedachte? Dit is op een schaal van 1-100%. Klik op “Volgende” om naar het tweede gedeelte te gaan. Wanneer je op“Vorige” klikt ga je weer terug naar Stap 1.
 2. Vervolgens kun je jouw gedachte onder de loep gaan nemen en gaan uitdagen, om te kijken hoe realistisch deze eigenlijk is. Dit kun je doen aan de hand van de 7 vragen die je hier te zien krijgt. Je moet minimaal 3 van de 7 vragen invullen. Vraag 1a en 1b tellen als één ingevulde vraag. Klik onderaan op “Volgende” om stap 2 af te ronden.


Je kunt er nu voor kiezen om door te gaan naar stap 3 (“Sla op en ga naar stap 3”) of om het hierbij te houden met de knop ‘“Sla G-schema op”’. Je kunt je G-schema dan later afmaken.

Stap 3

Deze laatste stap bestaat uit vijf onderdelen

 1. Na het uitdagen van de B.A.N.G. formuleer je hier een alternatieve gedachte die neutraler, realistischer of behulpzamer is dan je oude gedachte. Schrijf deze hier op en geef daarna aan hoe geloofwaardig die gedachte is voor jou. Dit is op een schaal van 1-100%.
 2. Klik op “Volgende” om door te gaan naar het tweede onderdeel waarin je terugdenkt aan je oude gedachte, deze staat voor je ingevuld. Hier geef je op een schaal van 1-100% aan hoe geloofwaardig jouw oude gedachte (de B.A.N.G.) nu nog is voor jou.
 3. Klik op ”Volgende” om door te gaan naar de resultaten van jouw eerste gedachte (de B.A.N.G.). 
 4. Klik op ”Volgende” om jouw alternatieve gedachte te zien. Wanneer er een vergelijkbare situatie zich voordoet kun je terugdenken aan deze alternatieve gedachte.
 5. Klik op ”Volgende” om af te ronden. Je hebt het G-schema nu helemaal ingevuld!